Unilever tiên phong xây dựng kinh tế tuần hoàn vì một tương lai không rác thải tại Việt Nam

Sáng ngày 19/2/2020 vừa qua, Unilever cùng Bộ Tài Nguyên Môi Trường và các công ty thành viên đã thực hiện ký kết, đi đến quyết định hợp tác về vấn đề quản lý rác thải nhựa. Mục tiêu của buổi ký kết nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam.

Kinh tế tuần hoàn là gì?

kinh tế tuần hoàn

KInh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế với các hoạt động thiết kế và sản xuất nhằm kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Hệ thống kinh tế tuần hoàn sẽ bao gồm quy trình tái sử dụng (Reuse) thông qua:

  • Chia sẻ
  • Sửa chữa
  • Tân trang
  • Tái sản xuất
  • Tái chế

Quy trình các bước tạo thành vòng lặp nhằm tận dụng tài nguyên phù hợp và không gây thiệt hại đến môi trường. Cụ thể việc rác thải nhựa đang là mối đe dọa cho môi trường thiên nhiên cũng sẽ được áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Bằng nhiều biện pháp, rác thải nhựa sẽ được phân loại, tái sử dụng, tái sản xuất hoặc tái chế thành những vật dụng có ích để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Unilever tiên phong xây dựng kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình mới và mang lại nhiều lợi ích kinh tế lẫn môi trường cho Việt Nam nói riêng và Thế Giới nói chúng. Vì thế, “Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về Hợp tác công tư, xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa” đã diễn ra vào ngày 19/02/2020 với sự tham gia của 3 thành viên đầu tiên là Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (Unilever Việt Nam), công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam (Dow Việt Nam) và công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (SCG). Buổi lễ đã đánh dấu bước tiến mới cho một nền Kinh tế tương lai không gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu của Unilever tại buổi Lễ Ký Kết

Unilever là Công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới và đã hoạt động tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại buổi lễ, chủ tịch Unilever tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, từ lâu Unilever đã lên kế hoạch và bắt tay thực hiện các hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng kinh tế tuần hoàn cho nhựa. Các hoạt động này đều được xúc tiến thực hiện và nằm trong bảng kế hoạch Phát triển bền vững Unilever (USLP).

Tiếp đến, bà Vân cũng chia sẻ thêm: “Nhựa là một trong những phát minh quan trọng và góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, chỗ của nhựa không phải là nằm ngoài môi trường. Vấn đề ở đây là cần đưa nhựa về đúng vị trí trong nền kinh tế, không chỉ ít nhựa hơn mà là nhựa tốt hơn, có thể tái chế, tái sử dụng, tự phân huỷ.” 

Những mục tiêu và cam kết giảm thiểu nhựa của Unilever đến năm 2025

kinh tế tuần hoàn

Trong buổi lễ, chủ tịch Unilever Việt Nam cũng đã tiết lộ thêm về kế hoạch giảm thiểu nhựa của Unilever toàn cầu:

  • Giảm một nửa lượng nhựa nguyên sinh: Unilever cam kết giảm nhựa nguyên sinh trong bao bì sản phẩm và giảm 100.000 tấn bao bì sử dụng nhựa.
  • Thu thập và xử lý rác thải nhựa: Unilever sẽ chủ động giúp thu thập và xử lý bao bì nhựa nhiều hơn so với việc bán sản phẩm. Mục tiêu thu thập và xử lý nhựa khoảng 600.000 tấn mỗi năm vào năm 2025.
  • 100% bao bì nhựa của Unilever có thể tái sử dụng: Để 100% nhựa Unilever đưa ra thị trường là nhựa tái chế, tái sử dụng, tự hủy được. 
  • Khuyến khích người tiêu dùng tăng sử dụng nhựa tái chế: Không chỉ cố gắng giảm thiểu nhựa, Unilever còn kích cầu sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng lên ít nhất 25%.

Sự phát triển của Khối hợp tác xây dựng kinh tế toàn cầu cho nhựa

kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn cho nhựa là điều cấp thiết giảm thiểu tác hại môi trường và cần có sự nỗ lực và hợp tác của nhiều bên. Tại buổi ký kết, chủ tịch Unilever tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân cũng đã phát biểu và kêu gọi sự ủng hộ: “Kinh tế tuần hoàn là giải pháp bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam. Doanh nghiệp không thể thực hiện một mình mà cần sự cộng tác công – tư, khơi nguồn nhiều đơn vị cùng tham gia.”

Rác thải nhựa luôn là vấn đề nhức nhối không chỉ tại Việt Nam mà còn là cuộc khủng hoảng toàn cầu. Mô hình Kinh tế tuần hoàn cho rác thải nhựa sẽ là phương hướng chung trong tương lai của tất cả các doanh nghiệp. Với định hướng này, ba doanh nghiệp ở trên nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung tại Việt Nam đều tin rằng sẽ mang lại một môi trường xanh, sạch, đẹp và góp phần làm thay đổi cuộc sống của con người. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5 HAY NHẤT TRÊN 3x5

Đang “trend”Đang “trend”

0

THEO DÕI 3x5

~/assets/images/ic-fb.png~/assets/images/ic-tt.png~/assets/images/ic-ins.png~/assets/images/ic-you.png
~/assets/images/logo-white.png
Copyright @ 2023 3x5

Cùng 3x5 chơi trò Nhận mail
và không đọc!

 
~/assets/images/icon-desktop-green.png