MEDIA KITSMEDIA KITSMEDIA KITSMEDIA KITS

Đẹp365 được triển khai bởi Unilever vào năm 2016 như một nền tảng tin tức về làm đẹp và hiện đang trải qua quá trình “nâng cấp bản thân” dưới sự bảo trợ của Phibious Group và Style Republik. Đẹp365 là một cổng thông tin trực tuyến tập trung độc quyền vào lĩnh vực làm đẹp, với các chủ đề chính bao gồm trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, làm đẹp và sức khỏe dành cho thế hệ Millennials và Gen Z.

Mục tiêu

Định vị là thương hiệu truyền thông làm đẹp hàng đầu dành cho đối tượng trẻ, tập trung ban đầu vào phụ nữ và sau đó mở rộng cho cả đối tượng nam giới.

Thiết lập sự thống trị không giới hạn trong lĩnh vực làm đẹp và lối sống, đồng thời là một nguồn cảm hứng không thể nào bàn cãi cho cả thế hệ Millennials và GenZ, thường gọi là GenNow.

Giá trị cốt lõi

  • Tôn trọng Sự cá tính
  • Tôn vinh Sự Tự Do Chọn lựa
  • Tự tin, Thông minh, Phong cách
  • Làm đẹp không "Tự nhiên"
Tải ngay

THEO DÕI 3x5

~/assets/images/ic-fb.png~/assets/images/ic-tt.png~/assets/images/ic-ins.png~/assets/images/ic-you.png
~/assets/images/logo-white.png
Copyright @ 2023 3x5

Cùng 3x5 chơi trò Nhận mail
và không đọc!

 
~/assets/images/icon-desktop-green.png